rnd,473723.gif

Welkom op de pagina van groep 4

We geven u graag een kijkje in het leven van een kind uit groep 4 door u mee te nemen door de dag heen.

Op maandag vertellen we elkaar graag wat we in onze weekenden hebben gedaan. Daarna is het tijd om te lezen. Dit doen we op verschillende manieren: samen met de leesmoeders, samen met de juf, in tweetallen of zelfstandig. Hierna wordt het verhaal van de weekopening verteld. Op dinsdag en woensdag worden de Bijbelverhalen verteld en op donderdag en vrijdag vindt er tijdens godsdienst een verwerking plaats in de vorm van een verhaal, puzzel of spel. Ook wordt er elke dag gezongen.

rekenenNa godsdienst is het tijd om te rekenen. De kinderen van groep 4 rekenen elke dag. Dit doen we in verschillende niveaus. In groep 4 worden de tafels aangeleerd. We doen in de klas goed ons best om veel te oefenen maar het is ook aan te raden om dit thuis verder te oefenen. Behalve de tafels komen er ook andere dingen aan bod zoals het klokkijken en het optellen en aftrekken van getallen tot 100.

 

Vaak hebben de kinderen na rekenen taal, spelling of woordenschat. Dit wordt gegeven volgens de methode Taalactief waarbij wordt gewerkt met thema’s. We leren met taal bijvoorbeeld hoe we mooie, goede zinnen kunnen maken en schrijven met hoofdletters en leestekens. Met spelling worden er veel woorden geoefend waarbij de spellingregels volgens de methodiek van José Schraven wordt gebruikt. De kinderen krijgen na elk signaaldictee woorden mee naar huis om te leren voor het controledictee.

 

Technisch lezen en begrijpend lezenlezen.jpg

Er wordt een aantal keren in de week geoefend met technisch lezen en begrijpend lezen. Voor technisch lezen maken we gebruik van Estafette. Deze methode biedt gevarieerde leesoefeningen op verschillende niveaus. Met begrijpend lezen wordt halverwege groep 4 gestart. Hierbij leren de kinderen inhoudelijk in te gaan op teksten door vragen te maken en erover te praten.

 

Schrijven

De kinderen leren in groep 4 ook hoe ze de hoofdletters moeten schrijven. Ook leren ze hoe ze hoofdletters in combinatie met kleine letters moeten schrijven.

 

Bewegingsonderwijs

De kinderen uit groep 4 hebben twee keer per week gym. Op dinsdag is er een spel en op vrijdag komen de toestellen aan bod. Het wordt aangeraden om kinderen op deze dagen makkelijke kleding aan te trekken en sportschoenen en gymkleding mee te geven.

 

Overige vakken

Behalve alle bovenstaande vakken, is er ook nog tijd voor verkeer, Engels, natuur, muziek, tekenen en handvaardigheid. Ook wordt er aandacht besteedt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (rots en water).werk

 

Tot slot

Alle kinderen hebben een Rekentuin en Taalzee account zodat ze thuis op een leuke manier met taal en rekenen kunnen oefenen. We bespreken de resultaten regelmatig in de klas. We hopen dat u een duidelijk beeld heeft over hoe het er in groep 4 aan toe gaat. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.