rnd,237338.jpg

Welkom op de pagina van groep 6

We geven u graag een kijkje in het leven van een kind uit groep 6, door u mee te nemen door de dag heen.

 

Op maandag vertellen we elkaar graag wat we in onze weekenden hebben gedaan. Daarna is het tijd om te lezen. Dit doen we op verschillende manieren: samen met de leesmoeders, samen met de juf, in tweetallen of zelfstandig. Hierna wordt het verhaal van de weekopening verteld. Op de andere dagen worden de Bijbelverhalen verteld en vindt er een verwerking plaats in de vorm van een verhaal, puzzel of spel. Ook wordt er elke dag gezongen.

taal en rekenenNa godsdienst is het tijd om te rekenen. De kinderen van groep 6 rekenen elke dag. Dit doen we in verschillende niveaus. Vaak hebben de kinderen na rekenen taal, spelling of woordenschat. Dit wordt gegeven volgens de methode Taalactief waarbij wordt gewerkt met thema’s. We leren met taal bijvoorbeeld hoe we mooie, goede zinnen kunnen maken en schrijven met hoofdletters en leestekens. Met spelling worden er veel woorden geoefend waarbij de spellingregels volgens de methodiek van José Schraven wordt gebruikt. De kinderen krijgen na elk signaaldictee woorden mee naar huis om te leren voor het controledictee.

 

 

Technisch lezen en begrijpend lezenlezen

Er wordt een aantal keren in de week geoefend met technisch lezen en begrijpend lezen. Voor technisch lezen maken we gebruik van Estafette. Deze methode biedt gevarieerde leesoefeningen op verschillende niveaus. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Leeslink. Hierbij leren de kinderen via een digibordsoftware inhoudelijk in te gaan op teksten door vragen te maken en erover te praten.

 

Bewegingsonderwijs

De kinderen uit groep 6 hebben twee keer per week gym. Op dinsdag is er een spel en op vrijdag komen de toestellen aan bod. Het wordt aangeraden om kinderen op deze dagen makkelijke kleding aan te trekken en sportschoenen en gymkleding mee te geven.

wereldorientatie

Overige vakken

Behalve alle bovenstaande vakken, is er ook nog tijd voor schrijven, verkeer, Engels, natuur, aardrijkskunde, topo, geschiedenis, muziek, tekenen en handvaardigheid. Ook wordt er aandacht besteedt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (rots en water).

 

Spreekbeurt

In groep 6 houden de kinderen net als vorig jaar een spreekbeurt. Ze mogen zelf een onderwerp kiezen. De kinderen krijgen hiervoor uitleg en hulp op school, maar moeten thuis ook aan de slag.

 

Tot slot

Alle kinderen hebben een Rekentuin en Taalzee account zodat ze thuis op een leuke manier met taal en rekenen kunnen oefenen. We bespreken de resultaten regelmatig in de klas. We hopen dat u een duidelijk beeld heeft over hoe het er in groep 6 aan toe gaat. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.