Welkom op de pagina van groep 7/8

Dit schooljaar staat weer vol met activiteiten, waarvan ook een aantal activiteiten gerelateerd zijn aan groep 7 en 8.

rnd,156261.jpgGroep 7 gaat dit jaar bijvoorbeeld het schriftelijk en theoretisch verkeersexamen afnemen. Dit is ieder jaar weer een spannende activiteit voor de kinderen, maar het verkeersexamen is zeker ook een leerzame en waardevolle ervaring voor ze.

Groep 8 gaat in mei op schoolkamp naar Ameland en zal aan het einde van het schooljaar een musical opvoeren, want zij zullen dit schooljaar gaan kiezen voor een nieuwe school voor voortgezet onderwijs, waar ze na de zomervakantie naar toe zullen gaan.

Daarnaast worden er schoolbreed een aantal themaweken georganiseerd; in november de ‘Week van de Mediawijsheid’ en in maart de ‘Verkeersweek’. 

 

Huiswerk: 

rnd,462605.jpgZowel in groep 7 als 8 krijgen de kinderen huiswerk mee. De kinderen van groep 8 krijgen wekelijks een huiswerkopdracht. Voor het maken wordt altijd een week de tijd gegeven. 

Naast deze wekelijkse opdracht komen ook toetsen van de wereldverkennende vakken te staan, die thuis voorbereid moeten worden. Ook daar staat een week voorbereidingstijd voor. 

Iedere drie weken krijgen de kinderen spellingswoorden mee naar huis. Deze moeten ze oefenen. Spellingswoorden staan ook  altijd op de website, onderdeel onderwijs- huiswerk- juiste groep-juiste hoofdstuk. Een aantal kinderen heeft een Bloon account, hiermee kunnen ze de woorden eerder oefenen.

De kinderen van groep 8 krijgen aan het begin van het schooljaar een agenda van school, zodat zij zich beter op het VO kunnen gaan voorbereiden. Daar moeten zij hun huiswerk immers ook zelf gaan inplannen! 

Verwijzing naar het VO:

rnd,389882.jpgIn juni wordt in groep 7 het eerste voorlopige schooladvies voor het VO gegeven.

Half november vinden de oudergesprekken plaats. Tijdens dit gesprek zal de leerkracht het schooladvies voor het VO nogmaals bespreken voor de leerling van groep 8. 

In januari/ februari worden de standaard jaarlijkse CITO toetsen afgenomen.

Vóór 1 april worden de leerlingen samen met hun ouders uitgenodigd voor een tweede gesprek en dan zullen zij het definitieve advies voor het VO krijgen. 

Op 19, 20 en 21 april zal de verplichte CITO eindtoets worden afgenomen. Wanneer de uitslag hoger uitvalt dan verwacht, dan wordt er door de school nog eens gekeken naar het gegeven advies, het advies mag dan naar boven worden gewijzigd. De leerkracht zal contact opnemen met de ouders als er bijzonderheden zijn bij de CITO eindtoets.

Vóór eind mei heeft er een warme overdracht plaats gevonden, ouders hoeven hier niks voor te doen.  Deze overdracht is bedoelt om de overgang van de basisschool naar het VO zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Kennismaking VO:

rnd,215863.pngIn groep 7 en 8 bezoeken de kinderen een Doe-dag op de Nieuwe Veste om kennis te maken met het VO. Daarnaast organiseert de Nieuwe Veste talentklassen voor de kinderen van groep 8. Zes woensdag lang volgen zij op de Nieuwe Veste (praktijk)lessen. De leerkracht overlegt in samenspraak met de ouders welke leerlingen daarvoor in aanmerking komen. 

Aan het einde van het schooljaar wordt er voor de kinderen van groep 8 een kennismakingsmiddag georganiseerd. De leerlingen maken dan kennis met hun nieuwe klasgenoten en mentor.