Team

Op deze pagina stellen wij het team van onze school aan u voor.

Hans Baron

rnd,854128.png

Hans is onze directeur. Als directeur ben je bezig met administratieve taken, groepsbezoeken, gesprekken met de leerkrachten, kinderen en ouders, overleg met instanties, het maken van plannen,  enz.

Ook bezoekt Hans de vergaderingen van de schoolkring  en overlegt met de andere scholen van FIERS

Hij is aanwezig op de maandag, dinsdag en donderdag


Pien Breunesse

Pien profielfoto.jpg

Pien is leerkracht van groep 1 en 3. Zij coördineert op school de inzameling voor "Gelden voor de ander" en de NME (natuur- en milieueducatie). Daarnaast is ze bedrijfshulpverlener en organiseert ze de peuterochtenden.


Erna Groenewold

rnd,895962.jpg

Erna is leerkracht van groep 1. Zij zit namens het schoolteam in de activiteitencommissie. Erna is verkeerscoördinator, ook organiseert zij de peuterochtend.


Jacqueline Streutker

rnd,475187.jpg

Jacqueline is leerkracht van groep 2. Zij is coördinator van de onderbouw. 

Marjan Derks

rnd,209096.jpg

Marjan is leerkracht van groep 2 . Marjan coördineert de ICT op school en is verantwoordelijk voor de website en school-app.


Willy Uit den Boogaard

rnd,698516.jpg

Willy is leerkracht van groep 3/4. Willy coördineert het kunst en cultuuraanbod en zit in de werkgroep techniek


Els Sprenger

rnd,195417.jpg

Els is ondersteunende leerkracht voor groep 6/7. Zij is daarnaast vertrouwenspersoon.


Janny Pinxterhuis

rnd,853280.jpg

Janny is leerkracht van groep 4/5.  Zij is coördinator van de bovenbouw. Daarnaast is Janny de lees- en taalcoördinator binnen onze school.
 

Janine Kroesen

scan kopie 3.jpeg

Janine is leerkracht van groep 4/5 en groep 8


Sandra Geraets

rnd,427486.jpg

Sandra is leerkracht van groep 6/7. Zij zit in de werkgroep Invoering techniek.


Miranda Soer

rnd,937245.jpg

Miranda is leerkracht  van groep 8. Zij is bedrijfshulpverlener en verkeerscoördinator. Zij vertegenwoordigt ook het team in de GMR.


Renske Serlie

rnd,974849.jpg

Renske is leerkracht van  Manifesto, de plusklas van de vereniging.  


Petricia Hepping

rnd,980870.jpg

Petricia is onze IB-er, Intern begeleider. Zij coördineert alle zaken
betreffende de (extra) zorg die wij aan onze leerlingen geven.

Zij is aanwezig op donderdag en vrijdag.


Marije Snippe 

Marije.JPG

Marije is onderwijsassistent op onze school


Albert Hidding

rnd,957026.jpg

Albert is onze conciërge. Hij houdt zich bezig met allerlei werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de inkoop van de keuken, de was, kopiëren, de afvalverwerking enz.. Hij is op maandag t/m donderdag 'smorgens aanwezig