Goede resultaten Cito-eindtoets

De leerlingen van groep 8 maken in april de Cito-eindtoets. De resultaten helpen de leerling, de ouders en de leerkracht bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. De eindtoets bevat opgaven op het gebied van taal, rekenen/wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De resultaten waren de afgelopen jaren:

  • rnd,164356.jpg2018:  533,9
  • 2017:  530,8
  • 2016:  532,9
  • 2015:  536,4
  • 2014:  536,2

Het landelijk gemiddelde ligt ieder jaar rond de 535. De resultaten van de Dr. Picardschool zijn de afgelopen vijf jaren net boven of onder de landelijke norm. 

Op basis van de analyse van de eindtoets 2018 gaan wij schoolbreed meer inzetten op automatiseren van de basisbewerkingen van rekenen. Dit omdat bleek dat met name het onderdeel getallen bij de eindtoets onvoldoende was gemaakt . Ook bleek het onderdeel grammatica wat onder taal valt onder de landelijke norm gemaakt.  Wij besteden hier extra aandacht aan o.a. doordat onze nieuwe taalmethode een hoger taalniveau heeft en eerder begint (reeds in groep 4) met het aanbieden van woordsoorten en grammatica.

Overzicht resultaten Dr. Picardschool

standaardscores

2018

2017

2016

2015

2014

500-510

7%

12,5%

-

-

-

510-519

7%

25%

12,5%

3,6%

3,4%

520-529

30%

12,5%

16,7%

14,3%

26,6%

530-539

19%

37,5%

45,8%

46,4%

36,6%

540-550

37%

12,5%

25%

35,7%

33,3%

Aantal lln.

27

16

24

28

30

 

Uitstroom leerlingen naar voorgezet onderwijs

3228166.jpg

 

Voortgezet onderwijs

2018

2017

2016

2015

2014

VWO

26%

6%

29%

20%

20%

HAVO

15%

31%

29%

30%

40%

VMBO-TL

19%

13%

21%

20%

17%

VMBO-KB

15%

19%

17%

14%

20%

VMBO-BB

Pratijkonderwijs

OPDC

22%

4%

-

31%

-

-

4%

-

-

10%

3%

3%

3%

-

-

Aantal lln.

27

16

24

28

30