Werken met Tablets

Sinds eind 2014 werken de kinderen regelmatig met iPads. En dat doen ze met veel plezier! Het grote voordeel is dat de leerlingen direct feedback krijgen op de antwoorden die ze geven en  zien wat ze goed of fout hebben gedaan.

rnd,606880.jpg

Er zijn apps (bijv. atlas, woordenboek, rekenmachine) die gebruikt kunnen worden als leermiddel bij de verwerking van de les, en er zijn apps waarbij de leerlingen iets kunnen leren of inoefenen (bijv. optellen/aftrekken, tafels, klokkijken, woordenschat en spelling)

Verder worden tablets  ingezet bij de verlengde instructie om bijvoorbeeld het rekenen op de getallenlijn of geldrekenen prachtig te visualiseren. 

rnd,945182.jpg

Ook de kleuters van groep 2 werken al op de tablets tijdens het vrijdagmiddagcircuit. 

Daarnaast blijven natuurlijk de PC's ook in gebruik.We hebben hiervoor bij de methodes behorende oefensoftware en ook diverse andere programma"s. 

Op de foto ziet u kinderen van groep 4 enthousiast aan het werk met Storybird, een online programma waarbij de kinderen zelf of met z'n tweeén een prentenboek kunnen maken. Eenmaal afgerond, kunnen ze deze aan de andere kinderen op het digibord laten zien.

rnd,745223.jpg