Werken met Tablets en chromebooks

ICT leermiddelen zijn niet meer weg te denken in het huidige onderwijs. In alle groepen worden computers en de IPad ingezet. In groep 1 t/m 5 worden de IPad en computers ingezet naast de schriftelijke verwerking van de verschillende vakken. In groep 6  t/m 8 hebben de leerlingen allemaal hun eigen Chromebook en worden de vakken taal en spelling digitaal verwerkt. Voor de meeste vakken gebruiken we educatieve software, die aansluit bij de methode. Kinderen die speciale hulp nodig hebben, krijgen ook opdrachten op de computer of IPad.  rnd,606880.jpg

Tijdens het zelfstandig werken maken de kinderen ook gebruik van de computers en de IPad. In alle groepen wordt de IPad ingezet voor verrijking van het totale onderwijs. In het schooljaar 2017-2018 is ook begonnen met een pilot van de leerlijn programmeren in groep 1 t/m 8 om kinderen eigen te maken met verschillende functies van de ICT en als onderdeel van de 21ste eeuwse vaardigheden