Downloads

Picardt App downloaden!

Sinds september heeft de Picardtschool een app beschikbaar met allerlei handige informatie voor ouders en belangstellenden. Wij willen de ouders /verzorgers de mogelijkheid bieden van een snellere en directe communicatie. Overigens is deze app een toevoeging (en geen vervanging van ) aan onze bestaande communicatiemiddelen. U kunt de app gebruiken voor contactgegevens, voor het raadplegen van de agenda, de schoolkalender, de gym-en vakantieroosters en voor het bekijken van foto's. We hebben er bewust voor gekozen geen ziekmeldingen via de app te laten doen, omdat we persoonlijk contact met de ouders en belangstelling voor de leerling erg op prijs blijven stellen. Veel gebruiksgemak en plezier gewenst met de Picardt App!

U kunt de Picardt App downloaden in de Google Play store en in de
I-tunes store.

rnd,290475.jpg  rnd,624663.jpg                         

 

YURLS Groep 3

De kinderen van groep 3 hebben een YURLS pagina. Dit is een pagina waar de ouders en de kinderen kunnen bekijken waar de kinderen op school mee bezig zijn en om samen(of alleen) de lesstof te oefenen . Het internetadres is; www.drpicardtgroep3.yurls.net 

   rnd,145794.png

YURLS Groep 4

Ook de kinderen van groep 4 hebben sinds kort een YURLS pagina;www.drpicardtgroep4.yurls.net 

 

Formulieren

 

- Aanmelding

Verlof

Activiteitenkalender

Pestprotocol

- Schoolplan

- Schoolgids

Protocol Medische Handelingen

-Veiligheidsbeleidsplan 

-Communicatieprotocol