PeutergymNaast de goed bezochte peuterochtenden bieden wij op onze scholen CBS Paul Kruger en de CBS Dr. Picardt ook een aantal keren peutergym aan. Nick Nannen, vakleerkracht gymnastiek geeft deze lessen.

We leren kinderen van jongs af aan dat bewegen en sport ook plezier maken is. Daarnaast vinden wij kwalitatief goede bewegingslessen belangrijk, ook voor de allerjongste kinderen.

Wilt u vrijblijvend kennis maken met onze scholen dan zijn peuters en hun ouders van harte welkom!

Op onderstaande dagen is er peutergym:

CBS Paul Kruger

CBS Dr. Picardt

Vrijdag 15 december

Vrijdag 10 november

Vrijdag 12 januari

Vrijdag 2 februari

Maandag 5 maart

Donderdag 26 april

Dinsdag 12 juni

Woensdag 25 mei

Donderdag 12 juli