rnd,237338.jpg

Welkom op de pagina van groep 6

We geven u graag een kijkje in het leven van een kind uit groep 6/7, door u mee te nemen door de dag heen.

 

Op maandag vertellen we elkaar graag wat we in onze weekenden hebben gedaan. Daarna leren wij het lied van de week. Op de andere dagen  beginnen wij met 15 minuten stillezen en aansluitend worden de Bijbelverhalen verteld en vindt er een verwerking plaats in de vorm van een verhaal, puzzel of spel. Ook wordt er elke dag gezongen.

taal en rekenenNa godsdienst is het tijd om te rekenen. De kinderen van groep 6/7 rekenen elke dag. Dit doen we in verschillende niveaus. Vaak hebben de kinderen na rekenen taal, spelling of woordenschat. Dit wordt gegeven volgens de methode Taal Actief waarbij wordt gewerkt met thema’s. We leren met taal bijvoorbeeld hoe we mooie, goede zinnen kunnen maken en schrijven met hoofdletters en leestekens. Met spelling worden er veel woorden geoefend waarbij de spellingregels volgens de methodiek van José Schraven wordt gebruikt.

 

 

Technisch lezen en begrijpend lezenlezen

Er wordt een aantal keren in de week geoefend met technisch lezen en begrijpend lezen. In groep 6 gebruiken wij de methode “Estafette voor technisch lezen. Deze methode biedt gevarieerde leesoefeningen op verschillende niveaus. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Leeslink. Hierbij leren de leerlingen via een digibordsoftware inhoudelijk in te gaan op teksten door vragen te maken en erover te praten.

 

Bewegingsonderwijs

De leerlingen uit groep 6b/7 hebben twee keer per week gym. Op dinsdag is er een komen er toestellen aan bod en op vrijdag spelen ze een spel.

wereldorientatie

Overige vakken

Behalve alle bovenstaande vakken, is er ook nog tijd voor schrijven, verkeer, Engels, natuur, aardrijkskunde, topo, geschiedenis, muziek, tekenen en handvaardigheid.

Spreekbeurt

In groep 6b/7 houden de leerlingen een spreekbeurt. Ze mogen zelf een onderwerp kiezen. De leerlingen krijgen hiervoor uitleg en hulp op school, maar moeten thuis ook aan de slag.

Werkstuk

De leerlingen van groep 7 maken voor het eerst een werkstuk. Ze mogen zelf een onderwerp kiezen. De leerlingen krijgen hiervoor uitleg op school. Thuis maken ze het werkstuk.

Huiswerk: 

Zowel in groep 6 en 7 krijgen de leerlingen huiswerk mee. De leerlingen hebben een huiswerkmap en krijgen elke vrijdag huiswerk mee. Voor het maken wordt altijd een week de tijd gegeven. 

Naast deze wekelijkse opdracht komen ook toetsen van de wereldverkennende vakken te staan, die thuis voorbereid moeten worden. De leerlingen krijgen hier 2 weken voorbereidingstijd voor. 

Verkeersexamen

In groep 7 wordt het schriftelijk en theoretisch verkeersexamen afgenomen. Dit is ieder jaar weer een spannende activiteit voor de kinderen, maar het verkeersexamen is zeker ook een leerzame en waardevolle ervaring voor ze.

Tot slot

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht(en) of bij onze directeur.