Werken met Chromebooks en tablets

ICT leermiddelen zijn niet meer weg te denken in het huidige onderwijs. In alle groepen worden computers, Chromebooks en de IPad ingezet. In groep 1 en groep 2 worden de IPad en computers ingezet naast de schriftelijke verwerking van de verschillende vakken. In groep 3 en groep 4 wordt er ook op de Chromebooks gewerkt naast de computers. In groep 5  t/m 8 hebben de leerlingen allemaal hun eigen Chromebook en wordt het vak  taal  digitaal verwerkt. Voor de meeste vakken gebruiken we educatieve software, die aansluit bij de methode. Kinderen die speciale hulp nodig hebben, krijgen ook opdrachten op de computer, Chromebook of IPad.  

Tijdens het zelfstandig werken maken de kinderen ook gebruik van de computers, Chromebook en de IPad. In alle groepen worden de digitale middelen  ingezet voor verrijking van het totale onderwijs.