Onderwijs - Beleid

Optimale ontwikkeling

Het beleid op CBS Dr. Picardt bevat de volgende speerpunten:

 • Afstemming van ons onderwijs op alle leerlingen door hen te ondersteunen en uit te dagen.
 • Een veilig en positief klimaat waarin kinderen tot hun recht komen en zich bewust zijn van hun gedrag.
 • Een 21e eeuws onderwijsaanbod waarbij gebruik gemaakt wordt van moderne middelen.

Anti-Pestbeleid

Op school geldt de algemene schoolregel die op verschillende plekken in het gebouw zichtbaar is.

Je gaat met een ander om, zoals jij wilt dat een ander met jou omgaat

In de groepen wordt elke maand een van de regels centraal gesteld. Deze regels zijn:

 • We geven elkaar complimenten.
 • We gedragen ons rustig in school.
 • We vertellen alleen leuke dingen over elkaar.
 • Je lost een ruzie op door met elkaar te praten.
 • Je zorgt goed voor je eigen spullen en die van een ander,
 • Kom alleen aan een ander als die dat ook wil.
 • Doe met een ander kind alleen wat je zelf ook leuk vindt.
 • We noemen elkaar bij de voornaam.
 • We laten andere kinderen zoveel mogelijk meespelen.
 • We zijn aardig voor elkaar.
 • We luisteren goed naar elkaar.
 • We zijn allemaal verschillend en dus nemen we elkaar zoals we zijn.

 

We hanteren ook een pestprotocol.  Dat kunt u hier inzien.

CBS Picardt is voortdurend in ontwikkeling

Onze school blijft in ontwikkeling en houdt de kwaliteit van de begeleiding en van het onderwijs op peil, zodat we de kinderen kunnen blijven bieden wat ze nodig hebben voor hun toekomst.

Ontwikkelingen in het schooljaar 2014-2015

 • Inzet iPads in onder- en middenbouw
 • Samen Binden: ouders en school dichter bij elkaar brengen
 • Start Vijf Gelijke Dagenmodel
 • Uitbreiding inzet Parnassys

Ontwikkelingen team in het schooljaar 2014-2015

 • Teamcursus Kansrijk Combineren
 • Nascholing van een aantal teamleden voor: rekenen, ICT, gedrag, gym en excellente leerkracht.

Ontwikkelingen in het schooljaar 2013 - 2014

 • Invoering van een methode ‘Take it Easy’ voor de Engelse taal in de groepen 1 t/m 8
 • Invoering van de nieuwe versie van de rekenmethode ‘’Wereld in Getallen’
 • Ingebruikname van het digitale leerlingvolgsysteem Parnassys
 • Het aanbrengen van een doorgaande lijn in het aanbod van ‘Rots en Water’, het programma voor sociale vaardigheden en weerbaarheid.

Ontwikkelingen team in het schooljaar 2013 – 2014

 • Instructie en begeleiding bii het gebruik van Parnassys
 • Begeleiding bij het coöperatief overleggen en vergaderen
 • Nascholing van een aantal teamleden voor:
 • Omgang met kinderen met specifiek gedrag in de basisschool
 • Begeleiding van kinderen tijdens de gymles
 • Toepassing van ICT in het onderwijs