Ouders – Schooltijden en gymtijden

Schooltijden
De school begint iedere ochtend om 8.30 uur en stopt om 14.00 uur. 

Vijf gelijke schooldagen zorgen voor:

 • Meer rust en regelmaat op school.
 • Betere concentratie van de leerlingen.
 • Minder opstartproblemen in de middag.
 • Meer continuïteit door den kortere pauze hierdoor blijven kinderen goed in het leerritme.
 • De hele dag toezicht door leerkrachten en niet meer de wisseling met vrijwilligers tijdens het overblijven levert een bijdrage aan de rust op school, het verhoogt het pedagogisch klimaat.
 • Betere spreiding van werk-/leermomenten door de week.
 • Voor alle kinderen geldt eenzelfde situatie, alle kinderen blijven over en er is bijv. geen onderscheid tussen kinderen van werkende en niet-werkende ouders
 • Elke dag langere speeltijd na schooltijd met meer uitdaging en mogelijkheden voor ontwikkeling op andere gebieden.
 • Het nieuwe model van vijf gelijke schooldagen geeft leerkrachten meer tijd voor lesvoorbereiding, overleg, gezamenlijke nascholing en contacten met ouders. Ook bevordert dit de flexibiliteit van de schoolorganisatie.
 • Er zijn geen kosten voor overblijven voor de ouders
 • Het continurooster verhoogt de verkeersveiligheid. Er zijn minder haal- en brengmomenten bij de school en de kinderen hoeven minder door het verkeer
 • AI deze punten samen zorgen voor een hogere kwaliteit van het onderwijs.

Natuurlijk zijn er ook nadelen:

 • De kinderen komen tussen de middag niet thuis en blijven op school
 • Ouders en kinderen missen het contact met elkaar tijdens de pauze
 •  Het kan voor werkende ouders lastig zijn dat de kinderen eerder vrij zijn
 • Een continurooster kan in de eerste weken vermoeiend zijn voor kinderen alhoewel de praktijk leert dat ze er gauw aan gewend zijn

Een goede informatiebron is de website over het 5-gelijke dagen model  www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl 

Groep 1 en 2
Vanaf vijf minuten voor schooltijd mogen alleen de kinderen uit groep 1 naar binnen worden gebracht, anders wordt het erg druk in de smalle gang. Op het moment dat de bel gaat, vertrekken de ouders. Kleuters worden erg onrustig als ouders bij het hek staan. Om de dag rustig af te sluiten verwachten we de ouders bij het ophalen van de kinderen niet te vroeg op school.

Groep 3 t/m 8
rnd,345167.jpgDe kinderen mogen 's ochtends vanaf 8.15 uur naar school.
Ze zijn dan onder toezicht op het plein. De schoolbel gaat om 8.25 uur.  De kinderen gaan dan in rijen staan, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen.

Gymnastiek
De kleutergroepen hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal onder begeleiding van onze vakleerkracht gymnastiek. Daarvoor hebben de kleuters gymschoenen nodig. Als ze zelf nog niet hun veters kunnen strikken is het handig om schoenen met klittenband of elastiek mee te geven.

De groepen 3 t/m 8 hebben gym in de Drostenhal. Tijdens het gymmen dragen de kinderen uit groep 3 t/m 8 sportkleding en sportschoenen. De gymlessen worden op dinsdag gegeven door onze vakleerkracht gymnastiek. Op woensdag en vrijdag worden de lessen gegeven door de groepsleerkracht.

Gymrooster groep 1 t/m 8
daggroeptijd
dinsdag1/28.30-9.15
 3/49.15-10.00
 4/510.45-11.30
 5/611.30-12.15
 6/712.30-13.15
 813.15-14.00
Woensdag4/513.15-14.00
vrijdag3/412.30-13.15
 4/512.30-13.15
 6/713.15-14.00
 813.15-14.00