Aanmelding

Kennismaken met de school
 

Wanneer u belangstelling heeft voor de CBS Dr. Picardt dan nodigen we u uit voor een gesprek. We nemen graag de tijd om ouders/verzorgers uitgebreid te informeren, hen rond te leiden door de school en hun vragen te beantwoorden. Ouders kunnen vanaf de derde verjaardag van hun kind een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek bij de directeur van onze school. Zie verder het document aannamebeleid voor specificaties over het inschrijven van nieuwe leerlingen bij ons op school. 

Kennismaken met de groep
AanmeldingWanneer besloten is tot definitieve plaatsing op onze school, dan mag het kind in overleg met de leerkracht een aantal dagdelen kennismaken in de nieuwe groep. Zo kan het alvast een beetje wennen aan de kinderen en de leerkracht. De kennismakingsdagdelen zijn mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Voor de maand december en de laatste maand voor de zomervakantie maken we een uitzondering. De kinderen die in december 4 jaar worden, beginnen na de kerstvakantie en de kinderen die in de laatste maand voor de zomervakantie 4 jaar worden, beginnen na de zomervakantie.
Wanneer het gaan om kinderen die van school wisselen door een verhuizing is er ook de mogelijkheid vooraf kennis te maken met de nieuwe groep en de leerkracht.