Vacatures Vrijwilligersdownload.png

  • In de groepen 3, 4 en 5 wordt gebruik gemaakt van leesouders. Dit mogen natuurlijk ook opa`s en oma`s zijn. Zij gaan met kleine groepjes kinderen een kwartier lezen. Zowel het leesplezier als de leesvaardigheid van de leerlingen worden hiermee vergroot. Om mee te helpen bij het lezen hoeft uw eigen zoon of dochter niet perse in groep 3, 4 of 5 te zitten dus ook ouders uit groep 1 en 2 of de bovenbouw zijn welkom. De leesouders zijn altijd op zoek naar versterkingen.

  • Ongeveer 2 keer per maand worden de I-pads op school gecontroleerd en up-to date gehouden door een aantal ouders. Ook hier kunnen wij nog wel wat versterking gebruiken.

  • Om de boekencollectie in onze schoolbibliotheek netjes te houden en om het uitlenen van boeken aan de kinderen soepel en geordend te laten verlopen helpen een aantal ouders in onze Bieb op School. Dit is op vaste dagen en tijden. In overleg kan de schoolbibliotheek altijd versterkingen gebruiken.

  • Onze school draagt het Drents Verkeersveiligheid Label (DVL) en voldoet hiermee aan de nodige criteria, zoals een goede lesmethode, praktijkacties gericht op het verkeersgedrag, een veilige schoolroute enz. Een ouderwerkgroep neemt initiatieven en ondersteunt bij de uitvoering daarvan. Kinderen veilig in het verkeer, dat vinden we erg belangrijk! De werkgroep verkeer is altijd op zoek naar ouders die kunnen helpen.

  • Een aantal periodes per schooljaar krijgen de leerlingen van de groepen 5, 6 ,7 en 8 crea-activiteiten in kleine groepjes. Ouders worden dan ingeschakeld bij de uitvoering van deze activiteiten, zoals koken, kleien, werken met textiel, papier-maché, techniek. Naast het leren van taal en rekenen is er ook ruimte voor expressie en creativiteit en kunnen kinderen zich breder ontwikkelen. Voor het nieuwe schooljaar zijn wij weer ouders, bekenden, opa`s en oma`s nodig voor het crea circuit.

  • Ter voorkoming en bestrijding van hoofdluis gebruiken we op school luizenzakken aan de kapstok voor de jassen e.d. De kinderen worden regelmatig gecontroleerd door ouders: per groep is er een twee- of drietal ouders beschikbaar die dit na elke schoolvakantie en indien nodig vaker, doen. Ouders van wie de kinderen hoofdluis hebben worden daarvan persoonlijk op de hoogte gebracht. Extra 'kriebelouders” zijn nooit weg, dus aanmelden kan.

  • Om het terrein rondom de school netjes en veilig te houden komen twee groepen ouders beurtelings een aantal keren op zaterdagmiddag de boel netjes maken:  snoei- en plantwerk, zand verversen, terrein vegen, blad harken enz.. Kinderen spelen buiten in een veilige en prettige omgeving. De Groende Vingers club kan nog wel een aantal versterkingen gebruiken.

  • De activiteitencommissie is een bijzonder actieve en enthousiaste groep mensen die intussen onmisbaar is geworden voor onze school. Samen met de leerkrachten helpen de commissieleden bij verschillende onderwijsondersteunende activiteiten en zetten ze allerlei festiviteiten op touw, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, schoolreisjes, sport- en speldag en het pleinfeest. De activiteitencommissie is nog op zoek naar een aantal extra leden.