rnd,138357.png

Samen maken we de school!

De Dr. Picardtschool is van ons samen: van de leerlingen, van de ouders en van het team! Samen zijn we verantwoordelijk voor een school waar de kinderen zich in een mooie en plezierige omgeving goed kunnen ontwikkelen.

Daarom zijn we een traject gestart om hier extra aandacht aan te geven: ‘Samen maken we de school’. In dit kader werden er teambijeenkomsten en ouderavonden georganiseerd. Het traject is nu afgerond, maar wat blijft zijn elk schooljaar thematische ouderavonden en koffieochtenden.

U wordt hier op de site regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Via deze link komt u bij ons communicatieprotocol. Deze wordt vanwege nieuwe ontwikkelingen regelmatig bij gewerkt.

Communicatieprotocol CBS Dr. Picardt

Wat vinden wij belangrijk ?

Partnerschap tussen ouders en school

Het team van de Picardtschool vindt een goede samenwerking tussen ouders en school heel belangrijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Wij zijn daarin partner van elkaar,.

Als school zijn we medeverantwoordelijk voor het welzijn en de opvoeding van uw kind.

U als ouders blijft hiervoor natuurlijk eindverantwoordelijk.  Zo zal school altijd eindverantwoordelijk blijven voor het onderwijs aan uw kind, al hebt u veel invloed op de schoolresultaten!

Hoe kunnen we het kind het best ondersteunen:

Aanmoedigend gedrag.

Door het kind aan te moedigen bij het leren van nieuwe dingen. Een compliment geven als iets lukt of juist als het nog niet lukt en het kind wel zijn/haar best heeft gedaan om het te proberen. Kinderen leren door vallen en omstaan en daar mogen ze de ruimte voor krijgen. Het is aan ons volwassenen om kinderen daarin te ondersteunen en aan te moedigen.

Ontwikkeling ondersteunend gedrag

Een kind is van nature nieuwsgierig en wil graag leren. Het is belangrijk dat we het kind daarbij ondersteunen. In de thuissituatie kan dit op veel manieren. Door bijvoorbeeld voor te lezen of spelletjes met het kind te doen. 

Voorwaardenscheppend gedrag

Om goed te kunnen leren moet je je goed voelen. Het daarom belangrijk dat een kind 's morgens met een goed ontbijt begint. Het kind heeft als het ware voldoende brandstof nodig om op school goed mee te kunnen doen. Naast deze brandstof is voldoende slaap ook belangrijk. Het zijn belangrijke voorwaarden voor een goede ontwikkeling.

Direct onderwijsondersteunend gedrag

Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en het is daarom belangrijk dat u uw kind daarin ondersteunt waar dit nodig is. Soms krijgt uw kind huiswerk of extra werk mee naar huis. U kunt uw kind hierbij ondersteunen als het even niet lukt. Soms heeft het kind op een heel andere manier ondersteuning nodig en het is goed om daarover regelmatig met de school te overleggen. Rapportbesprekingen zijn hier geschikte momenten voor. Daarnaast kunt u altijd contact met de school opnemen als u een bepaalde zorg Heeft. De school gaat hierover graag met u in overleg. 

Als zich zaken voordoen in de thuissituatie die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van het kind wil de school dit graag weten om uw kind hierin op school te kunnen ondersteunen.  Daarnaast zal de school met u contact opnemen als op school zaken voorvallen die voor u belangrijk zijn om te weten.

Zo kunnen ouder en school partners zijn in de ontwikkeling van het kind!