Welkom op de pagina van groep 3/4

Deze informatie is bedoeld om u een indruk te geven van wat uw kind leert in groep 3/4 en op welke manier. 

Godsdienst

Elke week starten we met het verhaal van de weekopening. Op de andere dagen worden de Bijbelverhalen verteld of vindt er een verwerking plaats in de vorm van een verhaal, puzzel of spel. Ook wordt er elke dag gezongen. We gebruiken hierbij de methode: Kind op Maandag. 

Taal/Lezen

zoem

Op maandag vertellen we elkaar graag wat we in het weekend hebben gedaan. De andere dagen van de week starten we met lezen. Dit doen we op verschillende manieren: samen met de leesmoeders, samen met de juf, in tweetallen of zelfstandig. 

Groep 3 

Wij leren de kinderen van groep 3 lezen met de Kim-versie van Veilig Leren Lezen. Elke drie weken worden de kinderen getoetst, zodat we de vorderingen van de kinderen nauwgezet kunnen volgen. We kunnen met deze methode differentiëren op 3 niveaus. Op deze manier kunnen wij passend onderwijs aanbieden. Ook leren de kinderen de gebaren bij de letters volgens de methodiek van José Schraven en passen we later in het jaar de bijbehorende spellingregels toe.  

De enige manier om goed te leren lezen is door het veel te doen en er plezier in te hebben. 
Het is daarom ook belangrijk om thuis samen met uw kind vaak te lezen (bijvoorbeeld elke dag voor het slapen gaan, 10 minuutjes, hardop). Als het moeizaam gaat kunt u om de beurt een regel lezen of u leest eerst een stukje voor, waarna uw kind het naleest. Het is heel erg belangrijk dat uw kind plezier blijft houden in het lezen en in boeken. Voorlezen stimuleert dat ook heel erg. Blijf positief reageren als uw kind leest, ook al gaat het in uw ogen wat traag. Tip: Kijk ook eens op www.veiliglerenlezen.nl  Hier kunt u als ouder precies volgen waar uw kind mee bezig is. 

Groep 4 

Taal 

De kinderen krijgen dagelijks taal, spelling of woordenschat. Dit wordt gegeven volgens de methode Taal Actief, waarbij wordt gewerkt met thema’s. We leren met taal bijvoorbeeld hoe we mooie, goede zinnen kunnen maken en schrijven met hoofdletters en leestekens. Met spelling worden er veel woorden passend bij het thema geoefend.   

Technisch lezen en begrijpend lezen 

Een aantal keren per week wordt geoefend met technisch lezen en begrijpend lezen. Voor technisch lezen maken we gebruik van de methode Estafette. Deze methode biedt gevarieerde leesoefeningen op verschillende niveaus. Met begrijpend lezen starten we halverwege groep 4. Hierbij leren de kinderen inhoudelijk in te gaan op teksten door vragen te maken en erover te praten.

Rekenen

Wij werken in groep 3 met de methode Wereld in getallen. Met deze methode kunnen kinderen op 3 verschillende niveaus werken. Daarnaast gebruiken we de methode Met Sprongen Vooruit om de doelen op een speelse wijze nogmaals aan bod te laten komen.  rekenen

Groep 3 

De eerste weken van het rekenonderwijs in groep 3 zijn we nog volop bezig met begrippenkennis en tellen. Pas na enige tijd beginnen we voorzichtig met sommen, al is dat nog niet op de voor u vertrouwde manier. 
Belangrijk hierbij is dat wij tegenwoordig spreken van erbij en eraf en niet van plus en min. In groep 3 maken we erbij- en eraf sommen tot 20. We oriënteren ons wel tot de 100. 
Verder komen o.a. alle munten en de biljetten van 5 en 10 euro aan bod, de dagen van de week, de kalender, de hele uren(analoog) en de beginselen van meten en wegen. 

Daarnaast werken we met de methode “Met sprongen vooruit”. Dit is een effectief programma, waarbij kinderen op een speelse manier oefenen met getalbegrip.

Groep 4

De kinderen van groep 4 rekenen elke dag. Dit doen we in verschillende niveaus. In groep 4 worden de tafels 1 tot en met 6 en 10 aangeleerd. We doen in de klas goed ons best om veel te oefenen maar het is ook aan te raden om de tafels thuis te oefenen. Behalve de tafels komen er ook andere zaken aan bod zoals het optellen en aftrekken van getallen tot 100, klok kijken en rekenen met geld.                                           

rekenenDaarnaast werken we met de methode “Met sprongen vooruit”. Dit is een effectief programma, waarbij kinderen op een speelse manier oefenen met getalbegrip. 

 

 

 

Schrijven

Groep 3 

De schrijfmethode sluit aan bij de leesmethode. We gebruiken de methode Pennenstreek, de kinderen leren direct de juiste “aan-elkaar-schrijfletters”. 

In het begin zal het voor een aantal kinderen misschien nog moeizaam gaan, en zijn zij misschien zelfs wel ontevreden over hun schrijfkunsten. Gelukkig maken de kinderen daarin meestal grote vorderingen, en zult u merken dat zulke probleempjes van tijdelijke aard zijn. 

schrijven

Groep 4 

In groep 4 leren de kinderen hoe ze de hoofdletters moeten schrijven. Daarnaast is er aandacht voor het aan elkaar schrijven van hoofdletters in combinatie met de kleine letters.  

Gymnastiek

Elke week gymmen wij twee keer in de sporthal, op dinsdag en vrijdag. Op dinsdag krijgen de kinderen les van een gymdocent. Op vrijdag krijgen ze spel. We proberen zoveel mogelijk aspecten van het bewegingsonderwijs aan bod te laten komen. De kinderen moeten op deze dagen hun gymspullen bij zich hebben: een broekje met shirt of een turnpakje en gymschoenen.   

gym

 

 

 

 

Overige vakken

Wekelijks besteden we ook tijd aan verkeer, wereldoriëntatie, Engels en techniek. Verder komen de creatieve vakken zoals muziek, tekenen en handvaardigheid vaak op de middag aan bod. Hierbij wordt vaak gewerkt vanuit een thema. Dit thema sluit vaak aan bij de belevingswereld van de kinderen of bij het seizoen. 

Ook besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen (PBS). 

kinderen

Onze school is ook aangesloten bij het aanbod van Kunst en Cultuur. Dit betekent deelname aan projecten en het bezoeken van een voorstelling. 

Tot slot

Bij de verschillende methodes maken we ook gebruik van de leerling software. De kinderen van groep 3 kunnen thuis inloggen op de software van Veilig Leren Lezen. Dit sluit aan bij waar we op school mee bezig zijn. Zo krijgt u als ouder een goed beeld van wat uw kind al beheerst.