Onderwijs - Visie

Basis voor onze leerlingen

Wij bieden onze leerlingen een goede basis waarmee ze:

  • uitgroeien tot respectvolle mensen
  • goed kunnen omgaan met zichzelf en met anderen
  • zichzelf kunnen ontplooien en presenteren
  • kunnen doorstromen naar een passende vorm van  vervolgonderwijs
  • actief kunnen deelnemen aan de samenleving

Ouders en verzorgers als bondgenoten

We werken samen met ouders en verzorgers, omdat zij onze bondgenoten zijn in de begeleiding van de kinderen.

Onze kernwaarden zijn:

  • respect voor en vertrouwen in de ander
  • dienstbaarheid en naastenliefde
  • verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsbesef