De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school, waaraan ook onze school deelneemt, is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. We stimuleren hiermee kinderen om zowel thuis als op school meer te lezen en gebruik te maken van betrouwbare digitale informatiebronnen.

 

Bieb op school

Waarom is de Bibliotheek op school belangrijk?

Uit onderzoek blijkt dat het een groot verschil maakt in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Kinderen die lezen scoren niet alleen hoger op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Als je kunt lezen en teksten begrijpt, kun je kennis verwerven en je ontwikkelen. Een goede taalbeheersing houdt kinderen betrokken bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving en daar heeft iedereen belang bij.


Bieb op school

De bibliotheek op school biedt een volwaardige (digitale) bibliotheek in de school. De leerlingen kunnen boeken lenen uit de bibliotheek op school. Daarnaast worden een aantal activiteiten op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid georganiseerd op school. De leerlingen doen mee aan projecten zoals de Kinderboekenweek, Leesvirus en de Drentse kinderjury.

 

Lezen is dus superbelangrijk om je optimaal te ontwikkelen in de samenleving!

Enkele feiten:

  • Door 15 minuten vrij lezen per dag, leert een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar.
  • Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten.
  • Vrij lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. De taal van prentenboeken is veel rijker dan de taal van alledaagse gesprekken. Deze boekentaal verrijkt de woordenschat van kinderen en bereidt hen voor op het begrijpend lezen in de midden- en bovenbouw van de basisschool.
  • Vrij-lezen programma’s, die langer dan een jaar uitgevoerd worden, leiden bijna zonder uitzondering tot hogere scores op begrijpend lezen.

Wilt u meer zien van de Bibliotheek op school en zien hoe de kinderen hiermee kunnen werken? Klik hier om naar de Bibliotheek op school te gaan.