Wereldwijs - Peuterspeelzaal op School

Wat betreft de voorschoolse educatie, het peuterwerk, werkt de CBS Dr. Picardt nauw samenwerken met Kinderwereld en OBS de Buitenvree. Dit doen wij op de peuterlocatie Wereldwijs. Deze nieuw ingerichte ruimte is te vinden tussen de Picardtschool en de Buitenvreeschool. In een sfeervol en uitdagend ingericht ruimtes kan uw peuter deelnemen aan een peuterprogramma. Uw peuter doet hier samen met leeftijdsgenootjes allerlei ervaringen en indrukken op, die de ontwikkeling stimuleren. Door de samenwerking tussen Kinderwereld, OBS Buitenvree en de CBS Dr. Picardt zal de aansluiting op en overgang naar groep 1 bovendien gemakkelijker en soepeler verlopen. 

In het peuterwerk maken we gebruik van een kindgerichte en educatieve methodiek, genaamd Piramide. De pedagogisch medewerkers van Kinderwereld beschikken over ruime ervaring in het werken met jonge kinderen en Piramide. Er wordt niet gewerkt met vrijwilligers.

                               cito.jpg

De administratieve afhandeling van inschrijving, plaatsing en facturering verlopen via de administratie van Kinderwereld. Kinderwereld draagt daarnaast zorg voor inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), de risico inventarisaties, de GGD inspecties en alle bijkomende wettelijke verplichtingen. Zo kunt u er op de locatie van verzekerd zijn, dat het peuterwerk van goede kwaliteit  is.

Meer informatie over inschrijven etc. kunt u  inwinnen bij Kinderwereld en de directeur van de CBS dr. Picardt, maar volgt ook nog via onze schoolnieuwsbrieven en lokale media bij de start van het nieuwe schooljaar.