Resultaten Cito-eindtoets

De leerlingen van groep 8 maken in april de Cito-eindtoets. De resultaten helpen de leerling, de ouders en de leerkracht bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. De eindtoets bevat opgaven op het gebied van taal, rekenen/wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De resultaten waren de afgelopen jaren:

  • 2019:  530,9
  • 2018:  533,9
  • 2017:  530,8
  • 2016:  532,9
  • 2015:  536,4

Het landelijk gemiddelde ligt ieder jaar rond de 535. De resultaten van de Dr. Picardschool zijn de afgelopen vier jaren onder de landelijke norm.  

Op basis van de analyse van de eindtoets 2018 gaan wij schoolbreed meer inzetten op automatiseren van de basisbewerkingen van rekenen. Dit omdat bleek dat met name het onderdeel getallen bij de eindtoets onvoldoende was gemaakt . Ook bleek het onderdeel grammatica wat onder taal valt onder de landelijke norm gemaakt.  Wij besteden hier extra aandacht aan o.a. doordat onze nieuwe taalmethode een hoger taalniveau heeft en eerder begint (reeds in groep 4) met het aanbieden van woordsoorten en grammatica. Daarnaast werken wij vanaf 2018 schoolbreed met het EDI-Model (Expliciete Directe Instructie) om de kwaliteit van de instructies nog beter te maken en zo de leeropbrengsten te verhogen.

Overzicht resultaten Dr. Picardschool

standaardscores

2019

2018

2017

2016

2015

500-510

-

7%

12,5%

-

-

510-519

20%

7%

25%

12,5%

3,6%

520-529

40%

30%

12,5%

16,7%

14,3%

530-539

6,6%

19%

37,5%

45,8%

46,6%

540-550

33,4%

37%

12,5%

25%

35,7%

Aantal lln.

15

27

16

24

28

 

Uitstroom leerlingen naar voorgezet onderwijs

3228166.jpg

 

Voortgezet onderwijs

2019

2018

2017

2016

2015

VWO

13%

26%

6%

29%

20%

HAVO

27%

15%

31%

29%

30%

VMBO-TL

33%

19%

13%

21%

20%

VMBO-KB

13%

15%

19%

17%

14%

VMBO-BB

Pratijkonderwijs

OPDC

-%

7%

-

22%

4%

-

31%

-

-

4%

-

-

10%

3%

3%

Aantal lln.

15

27

16

24

28