Resultaten eindopbrengsten en referentieniveaus 

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 kijkt de inspectie op een nieuwe manier of de leerlingen genoeg geleerd hebben, namelijk door te kijken welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen. Met de schoolweging, die het CBS berekent, wordt rekening gehouden met de leerlingenpopulatie. Het oordeel over de basisvaardigheden (de standaard OR1 Resultaten) baseert de inspectie op de behaalde referentieniveaus op de eindtoets in de laatste drie schooljaren. Daarbij onderscheiden zij twee indicatoren (1F én 2F/1S), waarin de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen samen worden genomen. Voor een voldoende moeten beide indicatoren boven de signaleringswaarden liggen. Dit is bij ons ruimschoots het geval. We zitten boven de signaleringswaarde en het landelijk gemiddelde, de afgelopen jaren laten een stijgende trend zien in de eindopbrengsten. Voor details van de opbrengsten de afgelopen 3 schooljaren zie onderstaande link:

Eindopbrengsten Picardt

Uitstroom leerlingen naar voorgezet onderwijs

3228166.jpg

Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

2022

2021

2020

2019

2018

VWO

4,5%

6,7%

5%

           20%

26%

HAVO

27,3%

13,3%

20%

20%

15%

VMBO-TL

36,4%

26,7%

50%

20%

19%

VMBO-KB

22,7%

26,7%

20%

20%

15%

VMBO-BB

Pratijkonderwijs

OPDC

           9,1%

         26,7%

           -

           -

           5%

           -

         -

           13,3%

 7%

-

22%

4%

-

Aantal lln.

22

15

20

15

27