Ouders - Buitenschoolse opvang Wereldwijs

Buitenschoolse opvang Wereldwijs en gastouderopvang
 

Buitenschoolse opvang is voor- en naschoolse opvang tijdens vakantie en op schoolvrije dagen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen worden in een huiselijke situatie opgevangen en begeleid door professionele leidsters. In de buitenschoolse opvang krijgen de kinderen alle ruimte om kind te zijn, want ze zijn er in hun vrije tijd.
Gastouderopvang is kleinschalige en flexibele opvang, die plaatsvindt bij geselecteerde gastouders thuis. De maximale opvang is vier kinderen per gastouder.

Voor het verzorgen van buitenschoolse opvang werkt onze school samen met Kinderwereld en de OBS Buitenvree. Op de locatie Wereldwijs bieden wij buitenschoolse opvang aan. Deze locatie is gelegen tussen de CBS dr. Picardt en OBS Buitenvree.

Onze school is voor gastouders aangesloten bij Kinderopvang Coevorden. Informatie over de buitenschoolse opvang en gastouderopvang staan in de folders die op school te verkrijgen zijn of via de kinderopvangorganisatie, telefoonnummer 0524-524445 of website www.kinderwereld.info