Ouders – Absentie en verlof

Melding ziekte en absentie
Als een kind ziek is of om andere redenen niet op school of later komt, dan moet de school voor aanvang van de lessen op de hoogte worden gebracht. Als een kind zonder berichtgeving niet op school is, dan nemen we contact op met de ouders.

Schoolverzuim
In de Leerplichtwet is vastgelegd dat ieder kind vanaf 5 jaar naar school moet. Het is de taak van de ouders ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Bij geregeld terugkerende absentie, wordt contact met de ouders opgenomen om het te bespreken. Ouders kunnen door de leerplichtambtenaar worden aangesproken en er kan een proces-verbaal worden opgemaakt. De school is wettelijk verplicht om niet toegestaan verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Voor het verkrijgen van verlof moet altijd tijdig contact worden opgenomen met de directeur van de school

Buitengewoon verlof
Er zijn omstandigheden waarbij kinderen buitengewoon verlof krijgen. Bijvoorbeeld bij:

  • Bepaalde religieuze feestdagen.
  • Andere gewichtige omstandigheden, zoals een begrafenis, huwelijk van familie, gezinsuitbreiding en verhuizing.
  • De onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan   vanwege de aard van het beroep van de ouders.
     

Extra verlof voor vakantie
Volgens de Leerplichtwet mag alleen buiten de officiële schoolvakanties vrij worden gegeven als door de aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet  tijdens de schoolvakanties met vakantie kan. In heel bijzondere omstandigheden is het mogelijk om verlof aan te vragen. In dat geval moet u een aanvraagformulier voor verlof  invullen, dat u kunt hier downloaden. De schoolleiding zal dan beoordelen of het verlof kan worden toegewezen