Onderwijs - Identiteit

Onze school is in de eerste plaats een protestants-christelijke basisschool. De christelijke grondslag is door de hele school verweven. Voor ons heeft het christelijke geloof, naast het vertellen van verhalen uit de Bijbel, het bidden, het zingen van christelijke liederen en het vieren van de christelijke feesten,  te maken met de praktijk van alledag. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom.

Adaptief onderwijs


We gaan uit van het concept van de adaptieve school. Samen met de ouders of verzorgers gaan we vanaf het begin tot het eind van de schoolloopbaan na wat de onderwijsbehoefte van een kind is. We begeleiden leerlingen zodanig dat ze:

  • opgroeien tot een respectvol mens
  • zichzelf ontplooien en presenteren
  • doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs
  • actief deelnemen aan de samenleving.

Een goede basis … !


Onze slagzin geeft aan dat we tijdens de basisschoolperiode de leerlingen helpen in hun brede ontwikkeling, zodat ze daarna verder kunnen uitgroeien naar zelfbewuste mensen, met respect voor anderen. Een aantal (christelijke) kernwaarden speelt daarbij een belangrijke rol:

  • het ontwikkelen van talenten
  • het hebben van respect  voor en vertrouwen in de ander
  • het dienstbaar opstellen en het liefhebben van de naaste
  • het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsbesef