rnd,988572.gif

Welkom op de pagina van groep 1/2

Graag willen wij in het kort aan u vertellen waar wij zoal mee bezig zijn in groep 1 en 2

 

s Morgens beginnen wij in de kring met elkaar te begroeten en alle “nieuwtjes” uit te wisselen. Kleuters willen graag vertellen en we proberen naar elkaar te luisteren. Dan besteden we tijd aan Godsdienst; dit varieert van een Bijbelverhaal vertellen en/of liedjes zingen enz. 

Dan is het tijd voor beweging. Kleuters houden van bewegen en wij gaan, als het mooi weer is, naar buiten! Daar is de mogelijkheid om in de zandbak, op fietsjes, of steppen en met karren te spelen. Ook is de glijbaan, het klimhuisje en de schommel favoriet. Soms moet je op je beurt wachten of wil je samen met andere kinderen spelen. Wij leren de kinderen dat dit allemaal belangrijk is om het fijn te hebben met elkaar; wij stimuleren de sociale omgang van kinderen als ze daar aan toe zijn. Als het weer wat minder is, gaan we binnen spelen in het speellokaal. Daar hebben we veel groot materiaal zoals klimtorens, duikelrek, klimwand enz. Ook doen we spellessen met de kinderen; soms gebruiken we daar materiaal bij zoals grote ballen, kleine ballen, pittenzakken enz. Daarmee oefenen we vele onderdelen van zowel de grove als de fijne motoriek.

Op ons “lesrooster” staat ook taalontwikkeling. Dagelijks komt dit aan de orde en we besteden hier ook veel aandacht aan. We lezen voor uit prentenboeken; laten kinderen boekjes navertellen; we doen taaloefeningen zoals, wat is het langste woord, het kortste woord, rijmen, woorden in stukjes (lettergrepen) klappen. Wekelijks bieden we klanken aan. Heeft het kind er nog geen belangstelling voor, dan komt dat waarschijnlijk iets later!

Elke dag gaan we werken en spelen in de klas. Dit kan individueel zijn, in een groepje of met z’n tweeën. Er wordt geknutseld, getekend, gepuzzeld en nog veel meer. Soms moet de kleuter een verplicht werkje doen en soms mag hij/zij zelf kiezen van het kiesbord. Ook hier zijn weer spelregels aan verbonden die de kleuter al snel leert! Onze kleuters leren veel tijdens het werken en spelen in de klas. Dit gaat spelenderwijs door het materiaal wat we aanbieden.

Verder staat ook rekenen op ons lesrooster. Dagelijks besteden we hier aandacht aan. We leren veel begrippen aan die met rekenen te maken hebben. Zoals, veel, weinig, meer, minder evenveel enz. ook begrippen als kort, lang, licht, zwaar komen aan de orde. Dit oefenen we spelenderwijs d.m.v. spelletjes, die de kleuters erg leuk vinden. Dat kleuters graag bewegen is u vast bekend! Daarom gaan we vaak met muziek veel bewegen! Er zijn ook veel kleuterliedjes die daarvoor geschikt zijn. Dagelijks zingen we met de kleuters en af en toe gaan we naar muziek luisteren als we aan het werk zijn in de klas. Bv. tijdens de sinterklaastijd en kerstperiode. Wekelijks staat er Engels op het programma. We werken met de methode ‘Take it easy’.

 

Wij proberen de ontwikkeling van de kleuters zo goed mogelijk in de gaten te houden! Als wij ons zorgen maken zullen we de ouders natuurlijk z.s.m. op de hoogte brengen. We wachten dan niet op de 10-minutengesprekken maar nemen contact met u op.