rnd,473723.gif

Welkom op de pagina van groep 4/5

Deze informatie is bedoeld om u een indruk te geven van wat uw kind leert in groep 4/5 en op welke manier.  

Godsdienst

Elke week starten we met het verhaal van de weekopening. Op de andere dagen worden de Bijbelverhalen verteld of starten we de dag met het actuele nieuws (dedagvandaag.nl). Ook wordt er elke dag gezongen. Voor de Bijbelverhalen gebruiken we de methode: Kind op Maandag.  

Taal

Op maandag vertellen we elkaar graag wat we in het weekend hebben gedaan. De andere dagen van de week starten we met lezen. Dit doen we op verschillende manieren: samen met de leesmoeders, samen met de juf, in tweetallen of zelfstandig.  

De kinderen krijgen dagelijks taal, spelling en/of woordenschat. Dit wordt gegeven volgens de methode Taal Actief, waarbij wordt gewerkt met thema’s. We leren met taal bijvoorbeeld hoe we mooie, goede zinnen kunnen maken en schrijven met hoofdletters en leestekens. Met spelling worden er veel woorden passend bij het thema geoefend.    

Technisch lezen en begrijpend lezenlezen.jpg

Een aantal keren per week wordt geoefend met technisch lezen en begrijpend lezen. Voor technisch lezen maken we gebruik van de methode Estafette. Deze methode biedt gevarieerde leesoefeningen op verschillende niveaus. Met begrijpend lezen starten we halverwege groep 4. Groep 5 heeft een dag in de week begrijpend lezen via de methode Leeslink. Hierbij leren de kinderen inhoudelijk in te gaan op teksten door vragen te maken en erover te praten. 

 

Rekenen 

Groep 4 

De kinderen van groep 4 rekenen elke dag. Dit doen we in verschillende niveaus. In groep 4 worden de tafels 1 tot en met 6 en 10 aangeleerd. We doen in de klas goed ons best om veel te oefenen, maar het is ook aan te raden om de tafels thuis te oefenen. Behalve de tafels komen er ook andere zaken aan bod zoals het optellen en aftrekken van getallen tot 100, klok kijken en rekenen met geld.                       rekenen                     

Groep 5 

De kinderen van groep 5 rekenen elke dag. Dit doen we in verschillende niveaus. In groep 5 worden de tafels van 7 t/m 9 geleerd. De overige tafels worden herhaald. Behalve deze nieuwe tafels zijn ook het analoog en digitaal klokkijken en delen belangrijke aandachtspunten.   

 

 

 

Schrijven

Groep 4  

In groep 4 leren de kinderen hoe ze de hoofdletters moeten schrijven. Daarnaast is er aandacht voor het aan elkaar schrijven van hoofdletters in combinatie met de kleine letters.   

Groep 5 werk

In groep 5 is er aandacht voor het schrijven op tempo. Ook hoofdletters en leestekens komen aan bod.  

 

 

Gymnastiek

Elke week gymmen wij twee keer in de sporthal, op dinsdag en vrijdag. Op dinsdag krijgen de kinderen les van een gymdocent. Op vrijdag krijgen ze spel. We proberen zoveel mogelijk aspecten van het bewegingsonderwijs aan bod te laten komen. De kinderen moeten op deze dagen hun gymspullen bij zich hebben: een broekje met shirt of een turnpakje en gymschoenen.    

Overige vakken

Wekelijks besteden we ook tijd aan verkeer, wereldoriëntatie, Engels en techniek. Verder komen de creatieve vakken zoals muziek, tekenen en handvaardigheid vaak op de middag aan bod.  

Ook besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen (PBS).  

Onze school is ook aangesloten bij het aanbod van Kunst en Cultuur. Dit betekent deelname aan projecten en het bezoeken van een voorstelling.