rnd,473723.gif

Welkom op de pagina van groep 4/5

We geven u graag een kijkje in het leven van een kind uit groep 4 door u mee te nemen door de dag heen.

Op maandag vertellen we elkaar graag wat we in het weekend hebben gedaan. De andere dagen van de week starten we met lezen. Dit doen we op verschillende manieren: samen met de leesmoeders, samen met de juf, in tweetallen of zelfstandig.

Godsdienst

Elke week starten we met het verhaal van de weekopening. Op de andere dagen worden de Bijbelverhalen verteld of vindt er een verwerking plaats in de vorm van een verhaal, puzzel of spel. Ook wordt er elke dag gezongen. We gebruiken hierbij de methode: Kind op Maandag.

rekenenNa godsdienst is het tijd om te rekenen. De kinderen van groep 4 rekenen elke dag. Dit doen we in verschillende niveaus. In groep 4 worden de tafels 1 tot en met 6 en 10 aangeleerd. We doen in de klas goed ons best om veel te oefenen maar het is ook aan te raden om de tafels thuis te oefenen. Behalve de tafels komen er ook andere zaken aan bod zoals het optellen en aftrekken van getallen tot 100, klok kijken en rekenen met geld.

 

De kinderen hebben daarnaast dagelijks taal, spelling of woordenschat. Dit wordt gegeven volgens de methode Taal Actief, waarbij wordt gewerkt met thema’s. We leren met taal bijvoorbeeld hoe we mooie, goede zinnen kunnen maken en schrijven met hoofdletters en leestekens. Met spelling worden er veel woorden passend bij het thema geoefend.  

 

Technisch lezen en begrijpend lezenlezen.jpg

Een aantal keren per week wordt geoefend met technisch lezen en begrijpend lezen. Voor technisch lezen maken we gebruik van de methode Estafette. Deze methode biedt gevarieerde leesoefeningen op verschillende niveaus. Met begrijpend lezen starten we halverwege groep 4. Hierbij leren de kinderen inhoudelijk in te gaan op teksten door vragen te maken en erover te praten.

 

Schrijven

In groep 4 leren de kinderen hoe ze de hoofdletters moeten schrijven. Daarnaast is er aandacht voor het aan elkaar schrijven van hoofdletters in combinatie met de kleine letters. 

 

Bewegingsonderwijs

De kinderen hebben twee keer per week gym. Op dinsdag is er een les met toestellen en op vrijdag komt het spel aan bod. Het wordt aangeraden om kinderen op deze dagen makkelijke kleding aan te trekken. Tijdens de gymlessen dragen de kinderen gymkleding en sportschoenen.

 

Overige vakken

Behalve alle bovenstaande vakken, is er ook nog tijd voor verkeer, Engels, wereldoriëntatie, muziek, tekenen en handvaardigheid. Ook wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (PBS).
werk

 

Tot slot

Alle kinderen hebben een Rekentuin en Taalzee account zodat ze thuis op een leuke manier met taal en rekenen kunnen oefenen. We bespreken de resultaten regelmatig in de klas. We hopen dat u een duidelijk beeld heeft over hoe het er in groep 4 aan toe gaat. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.