Garfield 1

WELKOM OP DE PAGINA VAN GROEP 7

 

We geven u graag een kijkje in het leven van een kind uit groep 7, door u mee te nemen door de dag heen.

Op maandag vertellen we elkaar graag wat we in onze weekenden hebben gedaan. Daarna is het tijd om te zelfstandig te lezen. Hierna wordt het verhaal van de weekopening verteld. Op de andere dagen worden de bijbelverhalen verteld en vindt er een verwerking plaats in de vorm van een verhaal, puzzel of spel. Ook wordt er elke dag gezongen.

Afbeelding 2Na godsdienst is het tijd voor taal of rekenen. De kinderen gebruiken hierbij de chromebooks. De kinderen van groep 7 rekenen elke dag. Dit doen we in verschillende niveaus. Vaak hebben de kinderen na rekenen taal, spelling of woordenschat. Dit wordt gegeven volgens de methode Taal Actief waarbij wordt gewerkt met thema’s. We leren met taal bijvoorbeeld hoe we mooie, goede zinnen kunnen maken en schrijven met hoofdletters en leestekens. Met spelling worden er veel woorden geoefend waarbij de spellingregels volgens de methodiek van José Schraven wordt gebruikt.

 

Technisch lezen en begrijpend lezen

Er wordt een aantal keren in de week geoefend met technisch lezen en begrijpend lezen. In groep 6 gebruiken wij de methode Estafette voor technisch lezen. Deze methode biedt gevarieerde leesoefeningen op verschillende niveaus. Voor begrijpendAfbeelding3.gif lezen maken we gebruik van Leeslink. Hierbij leren de leerlingen via digibordsoftware inhoudelijk in te gaan op teksten door vragen te maken en erover te praten.

 

Bewegingsonderwijs

De leerlingen uit groep 7 hebben twee keer per week gym. Op dinsdag komen er toestellen aan bod en op woensdag spelen ze een spel.

Afbeelding4.gifOverige vakken

Behalve alle bovenstaande vakken, is er ook nog tijd voor schrijven, verkeer, Engels, natuur, aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, muziek, tekenen en handvaardigheid. Ook wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 

 

 

Spreekbeurt

In groep 7 houden de leerlingen een spreekbeurt. Ze mogen zelf een onderwerp kiezen. De leerlingen krijgen hiervoor uitleg en hulp op school, maar moeten thuis ook aan de slag.

Werkstuk

De leerlingen van groep 7 maken voor het eerst een werkstuk. Ze mogen zelf een onderwerp kiezen. De leerlingen krijgen hiervoor uitleg op school. Thuis maken ze het werkstuk.

Huiswerk 

In groep 7 krijgen de leerlingen huiswerk mee. De leerlingen hebben een huiswerkmap en krijgen elke vrijdag huiswerk mee. Voor het maken wordt altijd een week de tijd gegeven.

Naast deze wekelijkse opdracht krijgen de kindereAfbeelding5.jpgn toetsen van de wereld oriënterende vakken en Engels. De kinderen krijgen een samenvatting mee naar huis, die ze moeten leren. De leerlingen krijgen hier een week voorbereidingstijd voor. 

Verkeersexamen

In groep 7 wordt het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen. Dit is ieder jaar weer een spannende activiteit voor de kinderen, maar het verkeersexamen is zeker ook een leerzame en waardevolle ervaring voor ze.

Tot slot

We hopen dat u een duidelijk beeld heeft over hoe het er in groep 7 aan toe gaat. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht(en) of bij onze directeur.