Welkom op de pagina van groep 5/6

We geven u graag een kijkje in het leven van een kind uit groep 5/6 door u mee te nemen door de dag heen.
Op maandag vertellen we elkaar graag wat we in onze weekenden hebben gedaan. Op de andere dagen gaan we eerst lezen en wordt daarna een bijbelverhaal verteld. Op vrijdag hebben we dan soms een verwerking van het verhaal .Ook wordt er elke dag gezongen. Daarnaast behandelen we “De dag vandaag” zo blijven de kinderen op de hoogte van wat er in het nieuws is en wat belangrijk is om te weten.

Elke dag gaan we 's ochtends met behulp van de beurtstokjes kijken aan wie je aan het einde van de dag een compliment mag geven. Je hebt dan de hele dag de tijd om te kijken waar je iemand een compliment over wil geven. Elk kind krijgt dus elke dag een compliment. Dit zorgt ook voor een positieve sfeer in de groep.

Rekenen

De kinderen van groep 5/6 rekenen elke dag. Dit doen we in verschillende niveaus op de chromebooks. We gaan dit jaar extra aandacht besteden aan de tafels.

Taal/spelling

Dagelijks hebben de kinderen taal, spelling of woordenschat. Dit wordt gegeven volgens de methode Taalactief waarbij wordt gewerkt met thema’s. We leren met taal bijvoorbeeld hoe we mooie, goede zinnen kunnen maken en schrijven met hoofdletters en leestekens. Met spelling worden er veel woorden geoefend waarbij ook de regels volgens de methodiek van José Schraven wordt gebruikt. Hiervoor gebruiken de kinderen de categoriekaart.

Technisch lezen en begrijpend lezen  

Er wordt een aantal keren in de week geoefend met technisch lezen en begrijpend lezen. Voor technisch lezen maken we gebruik van Estafette. Deze methode biedt gevarieerde leesoefeningen op verschillende niveaus. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Leeslink. Hierbij leren de kinderen via een digibordsoftware inhoudelijk in te gaan op teksten door vragen te maken en erover te praten.

Bewegingsonderwijs

De kinderen uit groep 5/6 hebben twee keer per week gym. Op dinsdag komen de toestellen aan bod en op vrijdag is er een spel. Het wordt aangeraden om kinderen op deze dagen makkelijke kleding aan te trekken en sportschoenen en gymkleding mee te geven.

Overige vakken

Behalve alle bovenstaande vakken, is er ook nog tijd voor schrijven, verkeer, Engels, natuur, aardrijkskunde, topografie (alleen groep 6), geschiedenis, muziek, tekenen en handvaardigheid.

Ook wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We doen allerlei spelletjes om te leren hoe we omgaan met elkaar, hoe je omgaat met conflicten, hoe je voor jezelf opkomt enz.  Verder doen we aan PBS en krijgen de kinderen als beloning muntjes, die ze in de buis kunnen doen. Als de buis vol is bedenken we wat voor beloning we graag willen. 

Spreekbeurt

In groep 5 houden de kinderen voor het eerst een spreekbeurt. Ze mogen zelf een onderwerp kiezen. De kinderen krijgen hiervoor uitleg en hulp op school, maar moeten thuis ook aan de slag. Ook de kinderen van groep 6 houden dit jaar weer een spreekbeurt. We gaan de spreekbeurten doen na de voorjaarsvakantie.

Huiswerk

Zowel in groep 5 als groep 6 krijgen de kinderen huiswerk mee. De kinderen van groep 6 krijgen wekelijks een huiswerkopdracht. Voor het maken wordt altijd een week de tijd gegeven.

Naast deze wekelijkse opdracht krijgen de kinderen van 6 toetsen van de wereld oriënterende vakken. De kinderen krijgen een samenvatting en een begrippenlijst mee naar huis, die ze moeten leren. Hiervoor krijgen ze 1 week de tijd.

Groep 5 krijgt na de kerstvakantie huiswerk mee. Het gaat hierbij om tafels leren en de Engelse woordjes. Voor Engels krijgen ze dan ook een toets

Tot slot

We hopen dat u een duidelijk beeld heeft over hoe het er in groep 5/6 aan toe gaat. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.