Welkom op de pagina van groep 5/6

Foto 1 groep 5/6

We geven u graag een kijkje in het leven van een kind uit groep 5/6 door u mee te nemen door de dag heen.

Op maandag vertellen we elkaar graag wat we in onze weekenden hebben gedaan. Daarna is het tijd om te lezen. Dit doen we op verschillende manieren: samen met de leesouders, samen met de juf of meester, in tweetallen of zelfstandig. Hierna wordt het verhaal van de weekopening verteld. Op de andere dagen worden de bijbel verhalen verteld en vindt er een verwerking plaats in de vorm van een verhaal, puzzel of spel. Ook wordt er elke dag gezongen.

groep 5/6 foto 2

Na godsdienst is het tijd voor rekenen of taal. De kinderen van groep 5/6 rekenen elke dag. Dit doen we in verschillende niveaus op de chromebooks. We gebruiken hiervoor de methode Wereld in getallen. Dagelijks hebben de kinderen taal, spelling of woordenschat. Dit wordt gegeven volgens de methode Taal actief waarbij wordt gewerkt met thema’s. We leren met taal bijvoorbeeld hoe we mooie, goede zinnen kunnen maken en schrijven met hoofdletters en leestekens. Met spelling worden er veel woorden geoefend waarbij ook de regels volgens de methodiek van José Schraven wordt gebruikt. Hiervoor gebruiken de kinderen de categoriekaart.


 

Technisch lezen en begrijpend lezengroep 5/6 foto 3

Er wordt een aantal keren in de week geoefend met technisch lezen en begrijpend lezen. Voor technisch lezen maken we gebruik van Estafette. Deze methode biedt gevarieerde leesoefeningen op verschillende niveaus. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Leeslink. Hierbij leren de kinderen via een digibord software inhoudelijk in te gaan op teksten door vragen te maken en erover te praten.

 

 

Bewegingsonderwijs

De kinderen uit groep 5/6 hebben twee keer per week gym. Op dinsdag komen de toestellen aan bod en op woensdag is er een spel. Het wordt aangeraden om kinderen op deze dagen makkelijke kleding aan te trekken en sportschoenen en gymkleding mee te geven.

 

Overige vakken

Behalve alle bovenstaande vakken is er ook nog tijd voor schrijven, verkeer, Engels, natuur, aardrijkskunde, topografie (alleen groep 6), geschiedenis, muziek, tekenen en handvaardigheid. Ook wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 

Spreekbeurtgroep 5/6 foto 4

In groep 5 houden de kinderen voor het eerst een spreekbeurt. Ze mogen zelf een onderwerp kiezen. De kinderen krijgen hiervoor uitleg en hulp op school, maar moeten thuis ook aan de slag. Ook de kinderen van groep 6 houden dit jaar weer een spreekbeurt.

 

 

Huiswerk

In groep 6 krijgen de kinderen huiswerk mee. De kinderen van groep 6 krijgen wekelijks een huiswerkopdracht. Voor het maken wordt altijd een week de tijd gegeven. 

Naast deze wekelijkse opdracht  krijgen de kinderen van groep 5 en 6 toetsen van de wereld oriënterende vakken. De kinderen krijgen een samenvatting mee naar huis, die ze moeten leren. Hiervoor krijgen ze 1 week de tijd.

groep 5/6 foto 5

 

Tot slot

We hopen dat u een duidelijk beeld heeft over hoe het er in groep 5/6 aan toe gaat. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht(en) of bij onze directeur.